TEREPI BIOLÓGIAI GYAKORLATOKI. alapszint: 

„BEVEZETÉS A TEREPBIOLÓGIÁBA” 

Ajánlott biológiát alapóraszámban tanuló osztályok és tagozatos, vagy fakultációs csoportok részére


II. középszint: 

„TEREPBIOLÓGIAI GYAKORLATOK”

Ajánlott biológiát alapóraszámban tanuló osztályok és tagozatos, vagy fakultációs csoportok részére


III. emeltszint: 

„TEREPBIOLÓGIAI KUTATÁSOK”

Ajánlott biológiát emelt óraszámban tanuló osztályok, tagozatos, vagy fakultációs csoportok részére
I. alapszint: 

„BEVEZETÉS A TEREPBIOLÓGIÁBA” 

Ajánlott biológiát alapóraszámban tanuló osztályok és tagozatos, vagy fakultációs csoportok részére


Célja a tananyag elsajátításához szükséges fajok és fogalmak szemléletformáló bemutatása, gyakoroltatása természetes viszonyok között. 

Segít azoknak az alapismereteknek és készségeknek az elsajátítatásában, ami alapján a diákok eligazodnak a terepen fellelhető sokféleség megismerésében alkalmazható módszerek, és használható eszközök területén.

Állandó elemei és témái:

 • A terepi biológia jelentősége
 • A biodiverzitás fontossága
 • A terepi vizsgálatok alapvető lépéseinek bemutatása és megismerése egy választott témakör vizsgálatain keresztül
 • Egyszerű terepi vizsgálati módszerek
 • Vizsgálatokhoz szükséges fajismeret fejlesztése

Választható témái és időtartama:

I/1. témakör:
Vízi életközösségek
 • félnapos (4 óra)
 • egynapos (8 óra)
 • kétnapos (8 óra/nap)
I/2. témakör:
Erdei életközösségek
 • félnapos (4 óra)
 • egynapos (8 óra)
 • kétnapos (8 óra/nap)
I/3. témakör: Fátlan társulások ökológiája
 • félnapos (4 óra)
 • egynapos (8 óra)
 • kétnapos (8 óra/nap)


II. középszint: 

„TEREPBIOLÓGIAI GYAKORLATOK”

Ajánlott biológiát alapóraszámban tanuló osztályok és tagozatos, vagy fakultációs csoportok részére


Célja a tananyag elsajátításához szükséges élőhelyek és életközösségek ökológiai és természetvédelmi szempontú bemutatása, vizsgálatok végzése természetes viszonyok között. 

Segít az I. szint ismereteinek gyakorlati alkalmazásában az elvégzett vizsgálatok eredményeinek értékelésén keresztül és a választható élőhelyi környezet összetevőiről gyűjtött adatok feldolgozásával.

Állandó elemei és témái:

 • Élőhelyismeret
 • Ökológiai vizsgálatok, biomonitoring és természetvédelmi problémák
 • Az ember hatása természetes élőhelyekre
 • Közös kísérlettervezés
 • Tudományos kérdésfeltevés, adatgyűjtés és -kiértékelés bemutatása egy közösen elvégzett terepi vizsgálaton keresztül

Választható témái és időtartama:

II/1. témakör:
Vízi életközösségek
 • félnapos (4 óra)
 • egynapos (8 óra)
 • kétnapos (8 óra/nap)
II/2. témakör:
Erdei életközösségek
 • félnapos (4 óra)
 • egynapos (8 óra)
 • kétnapos (8 óra/nap)
II/3. témakör: Fátlan társulások ökológiája
 • félnapos (4 óra)
 • egynapos (8 óra)
 • kétnapos (8 óra/nap)


III. emeltszint: 

„TEREPBIOLÓGIAI KUTATÁSOK”

Ajánlott biológiát emelt óraszámban tanuló osztályok, tagozatos, vagy fakultációs csoportok részére


Célja, hogy kitekintést adjon a középiskolai biológia tananyag alapján megszerzett ismeretek hivatásszerű alkalmazási területeire. 

Segít a pályaorientációs tapasztalatszerzésben, és az I. és II. szint megszerzett ismereteinek és természettudományos kompetenciáinak gyakorlati alkalmazásában önálló vizsgálatok tervezésén és elvégzésén keresztül.

Állandó elemei és témái:

 • A diákok egyéni érdeklődésére épülő foglalkozás
 • Abiotikus és biotikus faktorok mérése, különböző módszerek összehasonlítása
 • Összetettebb terepi módszerek megismerése
 • A korábbiakban tanultak alapján kiscsoportos vagy egyéni vizsgálat tervezése és kivitelezése
 • Az adatábrázolás módszerei
 • Az adatok kiértékelésének eszközei

Választható időtartama:

Rövidebb időtartam
 • egynapos (8 óra)
Hosszabb időtartam
 • kétnapos (8 óra/nap)


Személyes tájékoztatás, közös tervezés

Ha további információkra van szüksége, vagy szívesen megosztja velünk kérdéseit, elképzeléseit, hívja az ÖSVÉNY Oktatóközpont szakemberét 

a +36 30 594 83 27-es telefonszámon.

Mindig szívesen állunk rendelkezésre!