TUDNIVALÓK

„TEREP-ÖSVÉNY”

Gyakorlatközpontú foglalkozássorozatok középiskolásoknak


A programcsomag olyan tapasztaláson alapuló tanulási élményt, és hasznosítható tudást nyújt a középiskolás korosztály számára, amely a tantervben előírt tényanyag lényeges elemeit feldolgozza, kiegészíti, azt kontextusba helyezi, és megmutatja annak gyakorlati hasznát. 

A résztvevők ismereteiket saját maguk által végzett feladatokon keresztül, gyakorlott szakvezetők segítségével sajátítják el.Az egyes tantárgyi modulok foglalkozásai során a résztvevők egyéni és csapatmunkában dolgoznak:

  • interaktív feladatok segítségével a gyakorlatba is átültethetik és megerősíthetik a tanórán megszerzett tudásukat és újabb ismeretekkel bővíthetik azt, miközben fejlesztik problémamegoldó-képességüket, valamint az elemző, kritikai gondolkodás képességét, és kommunikációs készségüket is
  • megismerkednek a tantárgy kereteihez kapcsolt vizsgálatok jelentőségével, alapvető lépéseivel és módszereivel, valamint eredményeik értelmezésével jobb rálátást nyernek a feldolgozott téma különböző területei közötti összefüggésekre
  • a gyakorlati tudás és az alkalmazott módszerek megismerésén keresztül elkötelezettebbé válhatnak annak hivatásként való választására és a tanultak felhasználására

A programsorozat részei három (alap-, közép-, emelt-) szintből állnak. A szintek tematikájukban, a megszerezhető és gyakorolt készségekben egymásra épülnek. Az egyes szinteken belül állandó programelemek és választható témakörök találhatóak, amely témakörök közül egy-egy szinten belül több is igénybe vehető. Az egyes szintek és témakörökön belüli ismeretanyag feldolgozása rugalmasan igazodik a tantárgyi követelményekhez valamint a résztvevők igényeihez és tudásszintjéhez.


Személyes tájékoztatás, közös tervezés

Ha további információkra van szüksége, vagy szívesen megosztja velünk kérdéseit, elképzeléseit, hívja az ÖSVÉNY Oktatóközpont szakemberét 

a +36 30 594 83 27-es telefonszámon.

Mindig szívesen állunk rendelkezésre!