Általános programszolgáltatási feltételek

A szolgáltatási szerződés melléklete

1. Konzultációk, egyeztetések:

a) Az program(ok) sikeresség és gördülékeny lebonyolítása érdekében előzetes egyeztetést, konzultációt tartunk a Megrendelővel és szükség esetén annak munkatársaival.

b) A Megrendelő munkatársainak az ÖSVÉNY Oktatóközpont által biztosított programokban való aktív közreműködéséhez előzetes felkészítés szükséges, de a programok megtartásában való aktív közreműködés nem feltétele a programok lebonyolításának.

c) A program(ok) zárását követően a Megrendelővel és munkatársaival közösen értékeljük a megvalósítást, ami lehetőséget ad a megtartott foglalkozás(ok)on lezajlott események, tanulási folyamatok tudatosítására, és a pedagógusok számára a folyamatok utánkövetésére, továbbá a tapasztaltak beépítésére későbbi munkájuk során.

d) A konzultációk minimálisan 1-1 óra időtartamot vesznek igénybe

e) A szolgáltatási csomagjaink méretüktől függő mennyiségben a konzultációkat tartalmazzák.

2. Helyszínek és a terep előzetes felmérése

a) Az ÖSVÉNY Oktatóközpont által javasolt helyszínektől való eltérés esetén és a program(ok) tartalmától függően szükséges, hogy a meglévő adottságokat kihasználva és azokhoz adaptált, megvalósítható foglalkozások kerüljenek a véglegesen elfogadott programok közé.

b) Mivel hosszútávú, tartós kapcsolatokra törekszünk Ügyfeleinkkel, a felmért helyszíneken a későbbi együttműködésünk során már előzetes bejárás nélkül is tarthatóak az ÖSVÉNY Oktatóközpont szervezésében foglalkozások.

c) A helyszínek felmérése minimálisan 0,5-1 munkanapos időtartamot vesznek igénybe

d) A konzultáció napja esetenként összekapcsolható a helyszín(ek) előzetes felmérésével, amivel csökkenthetőek a kiszállási és a konzultációra szánt költségek.

3. Program(ok)

a) Az ÖSVÉNY Oktatóközpont által már kidolgozott kész program(ok) igénybevételekor az előzetes egyeztetése(ke)n, konziltáció(ko)n megadott szempontok szerint válogatunk és készítünk elő foglalkozásokat

b) A kész program(ok) előkészítése minimálisan 0,5 munkanapot vesz igénybe. A programok előkészítésének díja egy- vagy többnapos előkészítést igénylő megrendelések esetén kedvezményekkel csökken.

c) A Megrendelőnek lehetősége van az ÖSVÉNY Oktatóközponttól egyedi kidolgozású programokat kérni, amelyek részleteit az előzetes konzultáció(ko)n dolgozzuk ki, és a megrendelésben rögzítünk.

d) Az egyedi programok kidolgozásánál tekintetbe veszünk speciális pedagógiai és fejlesztési célokat, támogatni tudjuk a Megrendelő egyedi elképzeléseit.

e) Az egyedi programok kidolgozása minimálisan 0,5-1 munkanap ráfordítást igényelnek.

f) A programok a megtartásuk ideje szerint eltérő díjkategóriába esnek. A 8.00-20.00 óráig tartó időszakban nappali, a 20.00-8.00 óráig tartó időszakban éjszakai és hajnali díjazás szerint számolunk.

g) A programok díját alapesetben 20 főre, és a megrendelés időtartamára adjuk meg.

h) Az előkészítést és a programok megtartását a szolgáltatási csomag rendelésekor az abban leírt mennyiségig biztosítjuk.

i) A csoporto(ka)t kísérő 2 fő számára a részvétel ingyenes, de anyag- és eszközigény esetén a 6. pontba foglaltak szerint díj számítható fel.

j) Az ÖSVÉNY Oktatóközpont programjai többségében terepen és épületen belül egyaránt megvalósítható változatokkal rendelkeznek, amivel nem várt időjárási körülmények esetén is biztosítjuk a résztvevők elfoglaltságát.

k) A hivatalos ajánlatok mellékletében leírt foglalkozások egy, az ÖSVÉNY Oktatóközpont által elképzelhetőnek tartott összeállítást mutatnak be. Az egyéb választható programok típusairól és fajtáiról honlapunkon vagy személyes egyeztetéseken tájékozódhatnak.

l) A programok megtartását – ettől eltérő megegyezés hiányában – az ÖSVÉNY Oktatóközpont szakemberei végzik (lsd. még 1. b) pont), de a csoport fegyelméért és összetartásáért a kísérő pedagógusok felelősek.

4. Előzetes és helyszíni szervezés

a) A program(ok) előkészítése során szervezési feladatokat látunk el, hogy a megfelelő számú és felkészültségű szakember, anyagok és eszközök is biztosítva legyenek.

b) Helyszínen felmerülő szervezési feladatok a programok összehangolása és sikere érdekében fontosak. Ennek keretében – a szakmai szempontok figyelmen kívül hagyása nélkül – alkalmazkodunk a Megrendelő és a csoport felmerülő igényeihez, az időjárás és a helyszín adta változásokhoz.

c) Napközben, a résztvevők szabadideje alatt és este, a foglalkozások után a programok értékelését, előkészítését, helyszíni szervezési feladatokat végzünk, pedagógiai és tantárgyi célú konzultációkat tartunk folyamatosan.

d) Az előzetes és helyszíni szervezés munkálatai minimálisan 1-2 munkaórát igénylő elfoglaltságok naponta.

e) Az előzetes és helyszíni szervezés költségeit szolgáltatási csomagjaink tartalmazzák.

5. Rendelkezésre állás

a) Az ÖSVÉNY Oktatóközpont a Megrendelővel a munka ideje alatt folyamatosan kapcsolatban van, és a Megrendelő számára elérhető telefonon, e-mail-en, vagy Skype-on, hogy az előkészítés, lebonyolítás, zárás feladatait zökkenőmentesen végezhessük.

b) A rendelkezésre állás munkaidőben (9.00-16.00 között), vagy a Megrendelővel közösen kikötött és a megrendelésben rögzített időszakban vehető igénybe.

c) A szolgáltatási csomagban kínált programok esetén a rendelkezésre állás ingyenes.

6. Anyagok és eszközök

a) A megrendelt programokhoz szükséges anyagokat és fogyóeszközöket az ÖSVÉNY Oktatóközpont megegyezés szerint díjazás ellenében biztosítja.

b) A díj a többnapos megrendelések esetén csökken.

c) A kézműves anyagok költségeit a megrendelt programhoz és létszámhoz igazítva számoljuk ki.

d) A nagyértékű eszközök (adó-vevő rádiók, GPS, mikroszkóp, teleszkóp) igénybevételéért használati/amortizációs díjat számolunk fel.

e) Szolgáltatási csomagok vagy többnapos programok megrendelése esetén a nagyértékű eszközök használata az ingyenes keret terhére válaszható.

7. Kiszállás, utazás, szállítás

a) A személyes konzultációk, a helyszíni felmérés, a felszerelés szállítása valamint a program lebonyolításában részvevő szakemberek helyszínre utaztatása személygépkocsi és/vagy tömegközlekedés használatát igényli.

b) A program lebonyolításában részvevő szakemberek utaztatásának költségét a helyszín megközelítését lehetővé tevő tömegközlekedési eszközökön megszabott mindenkori díjak vagy személygépkocsi használata után felszámított költségek szabják meg.

c) A felszerelés szállításához és utazáshoz használt személygépkocsi után felszámított költségek a mindenkori NAV normának megfelelő tételekből (üzemanyag, 7l fogyasztás/100 km, amortizáció 15,-/km) és kiszállási díjból állnak.

d) A kiszállási díj összege a megtett kilométerek után kerül felszámításra.

e) Az ÖSVÉNY Oktatóközpont szolgáltatáscsomagjai a kiszállási díj összegét 50 km-ig minden esetben tartalmazzák.

8. Kedvezmények, szolgáltatáscsomagok

a) A megrendelés mértékétől függően vagy a szolgáltatáscsomagokban megrendelt programok esetében ingyenes programok vagy szolgáltatások is igénybe vehetőek.

b) 20 fő felett lehetőség nyílik hátrányos helyzetű, vagy nehézsorsú gyerekek támogatására.

c) A programok megtartásának díjaiból adható mindenkori kedvezményekről honlapunkon vagy személyes egyeztetéseken tájékozódhatnak.

Az ÖSVÉNY Oktatóközpont alanyi adómentes szolgáltatást nyújt. Az ajánlatainkban feltüntetett árak nettó árak, amik 0% ÁFA-tartalmuk miatt megegyeznek a bruttó árakkal.

Az itt nem érintett részletekkel kapcsolatosan kérjük, keressék munkatársunkat. Készséggel állunk rendelkezésükre!